දුරකථන: +86-571-87899062

ER Series Hoist

  • ER2 Series Chain Hoist

    ER2 Series Chain Hoist

    Single speed, Dual VFD Speeds Hoist Single speed, Dual VFD Speeds Trolley වසර 2ක වගකීමක් (කොටස් පැළඳීම හැර) වර්ගීකරණය: 2m NEMA Class F මෝටර් විද්‍යුත් චුම්භක මෝටර් තිරිංග 60% තීරුබදු ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සීමාව ස්විචය ගොඩනැංවීමේ අධි බර පාලනය, 43 24V ° Swivel Hook IP65 Pendant Control Remote Control (විකල්ප) නිෂ්පාදන කේත ධාරිතාව (t) ඉසිලීමේ වේගය(m/min) එසවුම් මෝටරය (kw) Traversing Speed(m/min) Traversing Motor (kw) Load Chain(mm) I Beam (mm ) 50HZ ...